Unident Bydgoszcz

Wyposażenie

Nowoczesny sprzęt Czytaj więcej
Mikroskop Leica M320 Czytaj więcej
Gaz do sedacji wziewnej – rozweselający Czytaj więcej
Znieczulenie komputerowe – Wand Czytaj więcej
Scaler ultradźwiękowy Czytaj więcej
Radiowizjograf Czytaj więcej
Piaskarkę Czytaj więcej
Endometr do pomiaru długości kanałów Czytaj więcej
Cyfrową kamerę wewnątrzustną Czytaj więcej