Znieczulanie gazem rozweselającym

Sedację wziewną podtlenkiem azotu uzyskujemy poprzez podanie mieszaniny podtlenku azotu i tlenu za pośrednictwem specjalnego urządzenia poprzez maseczkę założoną na nos pacjenta.

Pacjent po podaniu podtlenku azotu nie tylko wchodzi w stan przyjemnego odprężenia i braku strachu ale również traci poczucie czasu, co przy długo trwających zabiegach chirurgicznych, protetycznych czy endodontycznych ma niebagatelne znaczenie.

Pacjenci oceniają uspokojenie wziewne podtlenkiem azotu bardzo pozytywnie. Efekt uzyskany przy zastosowaniu gazu rozweselającego jest bardzo przyjemny i to przyjemne wrażenie pozostaje w świadomości pacjenta wypierając z niej nielubianą wizytę w gabinecie stomatologicznym.

(na podst. DENTOMAX NEWS)