Radiowizjografia czyli inaczej RTG

Bezpieczeństwo naszych pacjentów jest dla nas kwestią priorytetową. Dlatego w Unidencie dbamy nie tylko o wysoką jakość wykonywanych zdjęć, na uwadze mamy przede wszystkim zdrowie pacjenta. W zakresie zdjęć uzębienia wykorzystujemy sprawdzoną i niezawodną kamerę wewnątrzustną oraz system radiowizjografii cyfrowej. Dzięki temu dawka promieniowania jest ograniczona do absolutnego minimum i bezpieczna na pacjenta.